tomenu

Ochrana konštrukcií technologických výrobkov, je vytvorená povlakom hliníka alebo zinku, ktorý sa nanáša žiarovým striekaním podľa STN 03 8551. Podľa spôsobu tavenia striekaného kovu sa používa elektrometalizácia (tavenie elektrickým oblúkom) a plynová metalizácia (tavenie kyslíkovoacetylénovým plameňom). Kombinované povlaky sú vytvorené metalizáciou a náterom, kde vrchný náter utesňuje póry metalizovaného povrchu a účinnosť ochrany sa zvyšuje spolupôsobením metalizácie a náteru. Pre kombinované nátery platí STN 038762.

Galéria