Zinkovanie - metalizácia

Ochrana konštrukcií technologických výrobkov, je vytvorená povlakom hliníka alebo zinku, ktorý sa nanáša žiarovým striekaním podľa STN 03 8551. Podľa spôsobu tavenia striekaného kovu sa používa elektrometalizácia (tavenie elektrickým oblúkom) a plynová metalizácia (tavenie kyslíkovoacetylénovým plameňom). Kombinované povlaky sú vytvorené metalizáciou a náterom, kde vrchný náter utesňuje póry metalizovaného povrchu a účinnosť ochrany sa zvyšuje spolupôsobením metalizácie a náteru. Pre kombinované nátery platí STN 038762.

Metalizácia (žiarové zinkovanie) vytvára kvalitný a rovnomerný povlak aj na vnútorných neprístupných plochách. Na pozinkovanú oceľ nanášame špeciálny základný a vrchný plyuretanový náter.

Metalizáciou je zaručená dlhodobá ochrana povrchov voči chemickým a poveternostným vplyvom. Metalizáciu dokážeme aplikovať na všetky ľahké kovy vo forme drôtu.
Z antikorózneho hľadiska sú to hlavne: zinok, hliník, zinacor 850.
Z hľadiska funkčných a mechanických zaťažení: oceľ, nikel, nerez.
Z dekoratívneho hľadiska: meď, mosadz, bronz

  • Antikorózne - ochrana nadrozmerných oceľových konštrukcií - mosty, stožiare, nádrže, hradidlá
  • Funkčné a mechanické - hriadele, poloosy, ozubené kolesá
  • Dekoratívne - kovové časti historických objektov, zábradlia, brány, ploty, stĺpy verejného osvetlenia.
Bobová dráha Teherán01
Bobová dráha Teherán02
Bobová dráha Teherán03
Bobová dráha Teherán04
Bobová dráha Teherán05
Bobová dráha Teherán06
Bobová dráha Teherán07
Bobová dráha Teherán08
Bobová dráha Teherán09
Bobová dráha Teherán10
Bobová dráha Teherán11

Kontakty

Metalinok, s.r.o.
Zadné Halny 2320
97701 Brezno

Copyright © 2018 Radoslav Ďuriš, 0903/759 487

Partneri